Bureau Nibbeling richt zich bij voorkeur op projecten waarin de brede ervaring met het maken van publicaties, redactie, internationalisering, communicatie en management samenkomen. De nadruk ligt op projecten in de kunst en cultuur. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met onder meer ontwerpers, kunstenaars en redacteuren.

Behalve een goed management waarbij aspecten als coördinatie en het regelen van de financiering essentieel zijn, kunnen artistieke en culturele projecten niet zonder adequate communicatie.

Omdat de inhoud nooit dezelfde is, werkt Bureau Nibbeling niet vanuit een vast stramien, maar wordt elk project op zijn eigen waarden beoordeeld. Elk project - of het nu gaat om communicatiemanagement, copywriting of redactiewerk - genereert als het ware zijn eigen 'natuurlijke' management en communicatie die op logische wijze voortvloeien uit de inhoud.

Xandra Nibbeling: "Ik ben zowel praktisch als strategisch ingesteld. Het beste is het wanneer een bepaalde situatie van tevoren geanalyseerd kan worden, maar omdat dit in de praktijk niet altijd mogelijk is - bijvoorbeeld door gebrek aan transparantie of gebrek aan tijd - begin ik vaak al te werken aan de zaken die op dat moment gedaan móeten worden. Al doende begin ik dan aan de analyse. Soms betekent dit dat er halverwege een ommezwaai gemaakt moet worden. Dit verandert niets aan de realiteit, het verandert wel het resultaat: ten goede."

Recente opdrachtgevers
BK-informatie, Stichting QUDI, Paviljoen aan het Water.

Andere opdrachtgevers
Selectie: Pleinbioscoop Rotterdam, kunstenfestival Witte de With (2010), AB Inbev, CBK Rotterdam, Sculpture International Rotterdam, IABR, Poetry International Rotterdam.

Zelf gegenereerde opdrachten
Publicaties Steen in Water (2013, uitgever) en Making Douala (2012, redactie en uitgever).
Tentoonstelling Making Douala (2012, 2013, 2017 - productie en communicatie).