BN

 

 

Bureau Nibbeling werkt vanuit de inhoud

Bureau Nibbeling richt zich bij voorkeur op projecten waarin de brede ervaring met het maken van publicaties, redactie, internationalisering, communicatie en management samenkomen. De nadruk ligt op projecten in de kunst en cultuur. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met onder meer ontwerpers, kunstenaars en redacteuren.

Behalve een goed management waarbij aspecten als coördinatie en het regelen van de financiering essentieel zijn, kunnen artistieke en culturele projecten niet zonder adequate communicatie.

Omdat de inhoud nooit dezelfde is, werkt Bureau Nibbeling niet vanuit een vast stramien, maar wordt elk project op zijn eigen waarden beoordeeld. Elk project - of het nu gaat om communicatiemanagement, copywriting of redactiewerk - genereert als het ware zijn eigen 'natuurlijke' management en communicatie die op logische wijze voortvloeien uit de inhoud.

Bureau Nibbeling werkt(e) o.a. voor:
BK-informatie
Stedelinks010
Poetry International (Dichter des Vaderlands)
AIM Associates
AB InBev
Sculpture International Rotterdam

Kunstenfestival De Wereld van Witte de With
Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam
Dutch Design Fashion Architecture
Stichting De Loodsen
Architecture Film Festival Rotterdam
Pleinbioscoop Rotterdam
Rotterdam Artist in Residence
CBK Rotterdam

XN

Xandra Nibbeling werkt sinds 1991 als communicatiemanager, copywriter en redacteur. Na negen jaar werkervaring in het hoger onderwijs - internationalisering en voorlichting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam - werkt zij sinds 2000 vooral in de kunst- en cultuursector, o.a. Rotterdam 2001, Culturele Hoofdstad van Europa (2000-2001), stichting Poetry International (2004-2008), en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (2009-2010).

In mei 2010 startte zij Bureau Nibbeling. Kort daarvoor, in januari 2010 startte Xandra Nibbeling i.s.m. beeldend kunstenaar Kamiel Verschuren de internationale projectorganisatie ICU art projects om hun samenwerking met Doual'art, Center for Contemporary Art in Douala, Kameroen te faciliteren.

Xandra Nibbeling studeerde Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Geschiedenis aan de Hogeschool Rotterdam.