BN

 

 

Bureau Nibbeling verzorgt communicatie, copywriting en redactie. Het bureau is opgezet door Xandra Nibbeling om op freelance basis een combinatie te maken van deze werkterreinen. Gesteund door een breed netwerk werkt het bureau aan grote en kleinere projecten, vaak voor culturele instellingen, maar ook voor het bedrijfsleven.

Xandra Nibbeling: "Ik ben zowel praktisch als strategisch ingesteld. Het beste is het wanneer een bepaalde situatie van tevoren geanalyseerd kan worden, maar omdat dit in de praktijk niet altijd mogelijk is - bijvoorbeeld door gebrek aan transparantie of gebrek aan tijd - begin ik vaak al te werken aan de zaken die op dat moment gedaan móeten worden. Al doende begin ik dan aan de analyse. Soms betekent dit dat er halverwege een ommezwaai gemaakt moet worden. Dit verandert niets aan de realiteit, het verandert wel het resultaat: ten goede."